IZSTĀDE “LAIMES BĒRNI. KOKARIEM – 100”

Latvijas kora mūzikas tradīcijas un šobrīd jau vēsture nav iedomājama bez tādiem dižgariem kā Imants un Gido Kokari. Brāļi Kokari dzimuši toreizējā Vecgulbenes pagastā. Vide, cilvēki apkārt, tobrīd esošā izglītības sistēma, veiksmīgi sagadījušies apstākļi – salikumā ar brāļiem piemītošo mūzikas talantu un rakstura īpašībām ļāva turpināt vairāk nekā simts gadus senās latviešu kordziedāšanas tradīcijas, attīstot tās neticami augstā līmenī.

Atzīmējot leģendāro kordiriģentu simtgadi, Gulbenes novada bibliotēka, iesaistoties novada jauniešiem, apzinājusi nepublicētos materiālus un laikabiedru atmiņu stāstus, kas raksturo diriģentu ieradumus, izturēšanos, katra savdabīgo dzīves uztveri, parādot viņu unikalitāti, kas spēja iedvesmot un aizrautīgi “pavilkt” līdzi. Ikvienam ir savs stāsts un savas atmiņas, taču viss kopā papildina mūzikas kultūrvidi ar nozīmīgo stāstu par brāļiem Kokariem, akcentējot katra personību.

Savos stāstos par brāļiem Kokariem dalījušies koru dalībnieki, brāļu studenti, diriģenti. Iegūto materiālu apkopojums skatāms 9 planšetēs, atspoguļojot šādas tēmas: brāļi, Kokaru koru ikdiena, koru ārzemju braucieni, koru skates, konkursi, koru tērpi, repertuārs, brāļi Kokari kā pasniedzēji, brāļu Kokaru kordiriģēšanas žesti.

Izstāde veidota projekta “Laimes bērni. Kokariem – 100” ietvaros. Projekts atbalstīts Vidzemes plānošanas reģiona izsludinātajā kultūras projektu konkursā “Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2021”.

Izstāde Lielvārdes Mūzikas un mākslas skolā (Dravnieku iela 8, Lielvārde) apskatāma no 2022.gada 28.marta līdz 25.aprīlim, iepriekš piesakoties pa tālruni 65053389.