Mūsu vēsture

Lielvārdes Mūzikas skola

Lielvārdes Mūzikas un mākslas skolas pirmssākumi meklējami 1990.gadā, kad Lielvārdē, Ausekļa ielā tiek dibināta Lielvārdes Mūzikas skola. Skoliņa ir maza, klases caurstaigājamas un drīz vien sāk pietrūkt vietas, tāpēc 1993.gadā skola pārceļas uz jaunām telpām Dravnieku ielā 8, kur darbojamies arī līdz šim.

No 1990. – 2013. gadam mūzikas skola darbojas direktora Antonija Klepera vadībā. Skolas pedagogu profesionālisms un mīlestība pret audzēkņiem devuši augstus sasniegumus konkursos un festivālos Latvijā un ārpus tās robežām. 2011.gadā XVI Latvijas mūzikas skolu konkursā pūšaminstrumentu spēlē Lielvārdes Mūzikas skola tiek apbalvota kā labākā mūzikas skola Latvijā ārpus Rīgas.

Kopš 2013.gada skolu vada Mārīte Puriņa. Viņas vadībā skola turpina aizsāktās un dibina jaunas tradīcijas. No šī laika skolā var mācīties arī pieaugušie un pirmsskolas vecuma bērni, jo pieejami gan valsts apmaksāti pulciņi un grupu nodarbības, gan individuālas un grupu nodarbības maksas pakalpojumu veidā. Darbu uzsāk Mazā mūzikas skoliņa bērniem vecumā no 1 – 6 gadiem.

Skola aktīvi iesaistās dažādos starptautiskos projektos – gan Nordplus Junior sadarbībā ar Islandi un Somiju, gan Erasmus+ sadarbībā ar Franciju un Somiju, gan pieredzes apmaiņā ar Zviedrijas un Somijas mūzikas skolu pedagogiem.

2015./2016. mācību gads ir skolas 25. jubilejas gads – tas tiek atzīmēts ar sešiem lieliem koncertiem, kuros uz skatuves Lielvārdes Mūzikas skolas audzēkņiem un pedagogiem līdzās ir arī Latvijā pazīstami mūziķi. Ar Lielvārdes Mūzikas skolas 25 gadu jubilejas Noslēguma koncertu 2016.gada 21.maijā tiek aizvērta pēdējā lappuse Lielvārdes Mūzikas skolas vēsturē un atvērta nākamā.

Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skola

2016.gada jūlijā, Lielvārdes Mūzikas skolai apvienojoties ar Jumpravas mūzikas un mākslas skolu, tiek izveidota jauna izglītības iestāde – Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skola, tās direktore Mārīte Puriņa. Apvienošanās paver jaunas iespējas – tiek atvērtas mākslas klases arī Lēdmanē, aizsāktas jaunas tradīcijas un uzsāktas jaunas izglītības programmas. Sākotnēji skola īsteno savas programmas piecās adresēs –  gan Dravnieku ielā 8, Lielvārdē, gan Lielvārdes pamatskolā un Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā, gan Daugavas ielā 6, Jumpravā, gan Lēdmanes pamatskolā. 2019.gada vasarā skola tiek pie jaunām telpām Dravnieku ielā 8 un visas vizuāli plastiskās mākslas programmas nodarbības Lielvārdē tagad var notikt vienuviet.

Pateicoties direktores iniciatīvai, Lielvārdes novada pašvaldība piedalās Latvijas Lauku attīstības programmas projektu konkursā un saņem finansējumu Mūzikas un mākslas dārza izveidei Dravnieku ielā 8, Lielvārdē. Projekts tiek īstenots un 2018. gada rudenī aiz Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas tiek atklāts Mūzikas un mākslas dārzs, kas paredzēts gan brīvdabas koncertiem, gan atpūtai, gan dažādu āra nodarbību norisei. Dārzs pieejams ikvienam pilsētas iedzīvotājam un viesim.

Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skola turpina un paplašina starptautisko sadarbību – 2017.gada vasarā noslēdzies jau otrais Nordplus Junior projekts kopā ar Somiju un Īslandi, 2018.gadā tiek uzsākta kopīga projekta izveide, sadarbojoties ar mūzikas skolām no Itālijas, Beļģijas, Spānijas un Somijas, 2019.gadā uzsākta sadarbība ar Klaipēdas (Lietuva) mūzikas un mākslas skolām projektā “Mākslu krasti”. No 2021. līdz 2023.gadam aktīvi norisinās darbošanās Erasmus+ projektā “AL.C.H.E.M.I.A.” kopā ar mūzikas skolām no Itālijas, Spānijas, Beļģijas un Somijas.

Lielvārdes Mūzikas un mākslas skolas

Pēc Reģionālās reformas 2021.gada jūlijā,  Lielvārdei pievienojoties Ogres novadam, skola iegūst tās pašreizējo nosaukumu Lielvārdes Mūzikas un mākslas skola.