Uzņemšana

Lielvārdes Mūzikas un mākslas skolas uzņem audzēkņus 2023./2024. mācību gadam profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas programmās:

SAGATAVOŠNAS KLASĒ – MŪZIKA uzņemam bērnus vecuma no 5 – 7 gadiem;

SAGATAVOŠANAS KLASĒ – MĀKSLA uzņemam bērnus vecumā no 7 – 8 gadiem;

1.KLASĒ – MŪZIKA uzņemam bērnus vecumā no 7 – 8 gadiem;

1.KLASĒ – MĀKSLA uzņemam bērnus vecumā no 8 – 9 gadiem.

PAPILDUZŅEMŠANAS IESTĀJEKSĀMENI 
LIELVĀRDĒ
30.augustā, plkst. 18.00 
JUMPRAVĀ
29.augustā, plkst. 14.00 – 18.00
4.septembrī, plkst. 18.00
LĒDMANĒ
 29.augustā, plkst. 14.00 – 18.00
4.septembrī, plkst. 18.00
Ierodoties uz eksāmenu, līdzi jāņem audzēkņa dzimšanas apliecības kopija un ģimenes ārsta izsniegta izziņa Nr.027/u.

PIETEIKŠANĀS IESNIEGUMS šeit