Uzņemšana

Lielvārdes Mūzikas un mākslas skolas uzņem audzēkņus 2021./2022. mācību gadam profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas programmās:

SAGATAVOŠNAS KLASĒ – MŪZIKA uzņemam bērnus vecuma no 5 – 7 gadiem;

SAGATAVOŠANAS KLASĒ – MĀKSLA uzņemam bērnus vecumā no 5 – 8 gadiem;

1.KLASĒ – MŪZIKA uzņemam bērnus vecumā no 7 – 8 gadiem;

1.KLASĒ – MĀKSLA uzņemam bērnus vecumā no 9 – 11 gadiem.

Uzņemšanas eksāmeni 30.augustā un 2.septembrī no plkst. 16:00 – 19:00.

Pieteikties uzņemšanas eksāmeniem pa tālruni 65053852 darba dienās no plkst. 10:00 – 14:00.

Ierodoties uz eksāmenu, līdzi jāņem audzēkņa dzimšanas apliecības kopija un ģimenes ārsta izsniegta izziņa Nr.027/u.

PIETEIKŠANĀS IESNIEGUMS šeit