Uzņemšana

PIETEIKŠANĀS IESNIEGUMS šeit

Lielvārdes Mūzikas un mākslas skola uzņem audzēkņus 2024./2025. mācību gadam profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas programmās:

SAGATAVOŠNAS KLASĒ – MŪZIKA uzņemam bērnus vecuma no 6 – 7 gadiem;

SAGATAVOŠANAS KLASĒ – MĀKSLA uzņemam 7 gadus vecus bērnus;

1.KLASĒ – MŪZIKA uzņemam bērnus vecumā no 7 – 8 gadiem;

1.KLASĒ – MĀKSLA uzņemam bērnus vecumā no 8 – 9 gadiem.

UZŅEMŠANAS EKSĀMENI*

MŪZIKAS PROGRAMMĀS

Lielvārdē, Dravnieku ielā 8 – 30. un 31.maijā, plkst. 16.30

Jumpravā, Daugavas ielā 6 – 27.maijā, plkst. 16.30

MĀKSLAS PROGRAMMĀ**

Lielvārdē, Dravnieku ielā 8 – 29.maijā, plkst. 18.00

Jumpravā, Dravnieku ielā 8 – 28.maijā, plkst. 18.00 

Lēdmanē, Lēdmanes pamatskolā – 29.maijā, plkst. 18.00

*Pirms uzņemšanas eksāmeniem vēlams pieteikties pa tālruni 29265833 (mūzika), 28382834 (māksla)!

**Uz mākslas uzņemšanas iestājeksāmenu jāņem līdzi trīs bērna radīti mākslas darbi.

 
Lielvārdes Mūzikas un mākslas skolas uzņem audzēkņus 2024./2025. mācību gadam interešu izglītības mūzikas un mākslas programmās:

Bezmaksas pulciņi – uzņem bērnus un jauniešus vecumā no 7 līdz 18 gadiem

 • Blokflautu pulciņš
 • Ģitārspēles pulciņš
 • Absolventu akordeonistu ansamblis
 •  Kokļu kvartets
 • Tradicionālās mūzikas kapela

Maksas interešu izglītība

Individuālās nodarbības – bez vecuma ierobežojuma

 •  Instrumentspēle
 •  Solodziedāšana

Mazā Mūzikas skoliņa

 •  Rotaļas un mūzika
  • 1.grupa bērniem vecumā no 4 mēnešiem līdz 1 gadam kopā ar vienu pieaugušo
  • 2.grupa bērniem vecumā no 1 līdz 2 gadiem kopā ar vienu pieaugušo
 • Spēlēju, dancoju – bērniem vecumā no 3 līdz 4 gadiem
 • Nošu spēles – bērniem vecumā no 5 līdz 6 gadiem

Mazā Mākslas skoliņa

 •  Jautrās otiņas – bērniem vecumā no 1 līdz 2 gadiem
 • Zīmēju, veidoju – bērniem vecumā no 3 līdz 4 gadiem
 •  Krāsu spēles – bērniem vecumā no 5 līdz 6 gadiem

Mākslas studija

 •  1.gurpa – bērniem vecumā no 7 līdz 10 gadiem
 • 2.grupa – bērniem vecumā no 11 līdz 16 gadiem