Mācību maksa

Mācību maksa

Lielvārdes Mūzikas un mākslas skolas sniegto pakalpojumu maksa:

Profesionālās ievirzes izglītība

  • Profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītība – 18 € mēnesī;
  • Profesionālas ievirzes mūzikas izglītība (sagatavošanas klase) – 20 € mēnesī;
  • Profesionālās ievirzes mākslas izglītība (sagatavošas klase) – 10 € mēnesī;

Interešu izglītība

  • Mazā mūzikas skoliņa
  • Rotaļas un mūzika (0 – 2 g.v.) – 15 € mēnesī;
  • Spēlēju, dancoju (3 – 4 g.v.) – 10 € mēnesī;
  • Nošu spēles (5 – 6 g.v.) – 10 € mēnesī;
  • Individuālās nodarbības bērniem un pieaugušajiem (instrumentspēle vai solodziedāšana) – 38 € mēnesī;
  • Pieaugušo neformālā izglītība mākslā – 28 € mēnesī.

Mācību maksas atlaides profesionālas ievirzes izglītībai tiek piemērotas:

50% apmērā, ja mācību iestādē mācās vienas ģimenes divi vai vairāk bērni;

100% apmērā, ja audzēknis ir bērns ar invaliditāti vai ģimenei ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas ģimenes statuss.