Mācību maksa

Mācību maksa

Lielvārdes Mūzikas un mākslas skolas sniegto pakalpojumu maksa*:

Profesionālās ievirzes izglītība

  • Profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītība – 18 € mēnesī;
  • Profesionālas ievirzes mūzikas izglītība (sagatavošanas klase) – 20 € mēnesī;
  • Profesionālās ievirzes mākslas izglītība (sagatavošas klase) – 10 € mēnesī;

Interešu izglītība

  • Mazā mūzikas skoliņa
  • Rotaļas un mūzika (1 – 2 g.v.) – 13 € mēnesī;
  • Spēlēju, dancoju (3 – 4 g.v.) – 9 € mēnesī;
  • Nošu spēles (5 – 6 g.v.) – 9 € mēnesī;
  • Vokālā studija (3 – 6 g.v.) – 9 € mēnesī;
  • Individuālās nodarbības bērniem un pieaugušajiem (instrumentspēle vai solodziedāšana) – 32 € mēnesī;
  • Pieaugušo neformālā izglītība mākslā – 6 € par nodarbību.

Mācību maksas atlaides** profesionālas ievirzes izglītībai tiek piemērotas:

50% apmērā, ja mācību iestādē mācās vienas ģimenes divi vai vairāk bērni;

100% apmērā, ja audzēknis ir bērns ar invaliditāti vai ģimenei ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas ģimenes statuss.

*Ar Lielvārdes novada domes 25.09.2019. lēmumu Nr. 301  Par Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas sniegto maksas pakalpojumu apstiprināšanu var iepazīties šeit.

**Ar Lielvārdes novada domes 24.04.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 12 Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Lielvārdes novada profesionālas ievirzes izglītības iestādēs var iepazīties šeit.