Mācību maksa

Mācību maksa

Lielvārdes Mūzikas un mākslas skolas sniegto pakalpojumu maksa:

Profesionālās ievirzes izglītība

 • Profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītība – 18 € mēnesī;
 • Profesionālas ievirzes mūzikas izglītība (sagatavošanas klase) – 20 € mēnesī;
 • Profesionālās ievirzes mākslas izglītība (sagatavošas klase) – 10 € mēnesī;

Interešu izglītība

 • Mazā Mūzikas skoliņa
  • Rotaļas un mūzika (0 – 2 g.v.) – 15 € mēnesī;
  • Spēlēju, dancoju (3 – 4 g.v.) – 10 € mēnesī;
  • Nošu spēles (5 – 6 g.v.) – 10 € mēnesī;
 • Mazā Mākslas skoliņa
  • Jautrās otiņas (1– 2 g.v.) – 9 € mēnesī;
  • Zīmēju, veidoju (3 – 4 g.v.) – 10 € mēnesī;
  • Krāsu spēles (5 – 6 g.v.) – 10 € mēnesī;
 • Individuālās nodarbības bērniem un pieaugušajiem (instrumentspēle vai solodziedāšana) – 38 € mēnesī;
 • Mākslas studija (bērniem vecumā no 7 līdz 16 gadiem) – 10 € mēnesī; 
 • Pieaugušo neformālā izglītība mākslā – 28 € mēnesī.

Mācību maksas atvieglojumi profesionālas ievirzes izglītībai tiek piemērotas:

50% apmērā daudzbērnu ģimenēm (ģimenē 3 un vairāk nepilngadīgi bērni);

50% apmērā, ja ģimenei piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;

50% apmērā, ja Lielvārdes Mūzikas un mākslas skolā mācās  divi vai vairāk bērni no vienas ģimenes;

100% apmērā bērniem invalīdiem;

100% apmērā bāreņiem.

Mācību maksas atvieglojumus var saņemt aizpildot un iesniedzot skolā iesniegumu.