Nometne “Tēvu tēvu laipas mestas”

No 25.07.-29.07.2022 JUMPRAVĀ notika skolas organizēta bērnu vasaras nometne “Tēvu tēvu laipas mestas”, kuru atbalstīja Ogres novada pašvaldība.
Nedēļas gaitā nometnes dalībnieki izzināja latviskās tradīcijas, sadraudzējās, mācījās sadarboties, veicot dažādus uzdevumus grupās, apguva jaunas prasmes un zināšanas radošajās darbnīcās, viesojās zemnieku saimniecībā “Bricēni” un “Lūšu dravā”, kā arī vienkārši priecājās kopā būt
Paldies bērniem par draudzīgu garu un iesaistīšanos, kā arī vieslektoriem par interesantajām nodarbībām!
Ar prieku par kopā pavadīto laiku – skolotājas Ilze un Inese.
Neliels ieskats nometnes aktivitātēs arī dažos fotomirkļos.