Nometne “Latviskā dzīvesziņa” 2022

Ar prieku paziņoju, ka ir noslēgusies Lielvārdes Mūzikas un mākslas skolas organizētā nometne „Latviskā dzīvesziņa”. Nometnes laikā sadarbojāmies ar brīnišķīgajiem skolotājiem – Daci Priedoliņu (folkloras pamati), Ilzi Cābi (mākslas nodarbības), Rutu Pinku (sporta aktivitātes) un Evitu Konušu (vainagu pīšana), kā arī Māru Sirmo un Kristu Jeroščevu, kas palīdzēja nometnes dalībniekiem visās aktivitātēs. Esam apmeklējuši konditoreju „Bricēni”, radošajā darbnīcā „Linu māju”, kā arī bijām ciemos pie Vitenbergu ģimenes, kur pavadījām laiku ar zirgiem. Atsevišķs paldies kafejnīcai „Gammai”, kas lutināja dalībniekus ar gardu maltīti. Īpaša pateicība Ogres novada pašvaldībai par finansiālo atbalstu. Esam gandarīti un lepni par pavadīto laiku!

Nometnes „Latviskā dzīvesziņa” vadītāja Inese Circina