ATZĪMJU IZLIKŠANA E-KLASĒ UN LIECĪBU IZSNIEGŠANA

  • Beidzējiem visas atzīmes izliek līdz 15.maijam (gan mūzikā, gan mākslā);
  • Visiem pārējiem audzēkņiem II semestra un gada atzīmes izliek līdz 26.maijam (mūzikā) un līdz 29.maijam (mākslā);
  • Liecības tiks izsniegtas elektroniski e-klasē (tās izsūtīs dir.vietnieki);
  • Izdrukātas liecības (pēc pieprasījuma) varēs saņemt klātienē pēc ārkārtas situācijas beigām.

Absolventiem, vecākiem, skolotājiem

Cienījamie absolventi, vecāki, kolēģi!

Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas IZLAIDUMS tiek plānots 29.AUGUSTĀ, ja to pieļaus valsts noteiktie pulcēšanās ierobežojumi. Tie absolventi, kuri vēlas saņemt savu apliecību par profesionālās ievirzes izglītību ātrāk, to varēs saņemt no 25.maija LNMMS, Dravnieku ielā 8, katru darba dienu laikā no plkst.10.00 – 14.00, iepriekš piesakoties pie skolas lietvedes Līgas Bērziņas pa tālr.27732170.