Bērnu dienas nometne “Tēvu tēvu laipas mestas”

Lielvārdes Mūzikas un mākslas skola no 25.07.-29.07.2022 JUMPRAVĀ organizē nometni bērniem (vecumā no 7-11 gadiem) “Tēvu tēvu laipas mestas”.  

Radošās nodarbībās pozitīvā un atvērtā gaisotnē nometnes dalībnieki iegūs jaunas zināšanas par dažādām latviskajām tradīcijām. Plānotas kustīgas, lustīgas un izzinošas nodarbības un ekskursijas gan Jumpravā, gan ārpus tās.

Nometnes norises laiks no plkst.10.00 līdz plkst.16.00, ēdināšana 1x dienā.

Nometni atbalsta Ogres novada pašvaldība, vecāku līdzmaksājums – EUR 40.

Vietu skaits – 20 dalībnieki (deklarēti Ogres novadā).

Pieteikties līdz 15.jūlijam, zvanot zemāk norādītajiem tālruņiem!

Inese Medne (t.29265833), Ilze Cābe (t.28382834). 

Detalizēts nometnes plāns tiks nosūtīts pēc pieteikšanās termiņa beigām.