Par mācību procesa organizāciju no 01.11.21. līdz 15.11.21.

Pamatojoties uz valstī noteiktajiem ierobežojumiem, informējam, ka laika posmā no 2021.gada 1.novembra līdz 15.novembrim VISIEM mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem gan profesionālās ievirzes, gan interešu izglītības programmās VISAS nodarbības notiks ATTĀLINĀTI pēc esošā stundu saraksta.

Par konkrētām mācību formām (tiešsaiste, patstāvīgi mācību uzdevumi u.tml.) un darba vidēm (ZOOM, e-klase, Whatsapp) jūs informēs mācību priekšmetu skolotāji.Lūgums sekot līdzi informācijai e-klasē! 

Neskaidrību jautājumos rakstīt vai zvanīt mācību priekšmetu skolotājiem vai:

[email protected] vai e-klasē, t.29265833 (mūzikas nodaļa)

[email protected] vai e-klasē, t.28382834 (mākslas nodaļa)

LMMS administrācija

Direktores p.i. rīkojums par darba organizāciju Lielvārdes Mūzikas un mākslas skolā ārkārtējās situācijas laikā līdz 2021.gada 14.novembrim skatāms šeit.