Interešu un neformālā izglītība

Dalies ar šo:

Skola piedāvā arī daudzveidīgas interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas mūzikā un mākslā (gan valsts apmaksātas, gan kā maksas pakalpojumu).

Valsts apmaksātas interešu izglītības programmas:

 • ģitāristu ansamblis,
 • flautu ansamblis,
 • blokflautu pulciņš,
 • kokļu kvartets,
 • akordeonistu ansamblis,
 • saksofonu kvartets,
 • vokālā studija 5-6 gadu vecuma bērniem.

Interešu izglītības maksas pakalpojuma programmas un apakšprogrammas:

 • Mazā Mūzikas skoliņa:
  • Rotaļas un mūzika (1-2 g.v.),
  • Spēlēju, dancoju (3-4 g.v.),
  • Nošu spēles (5-6 g.v.),
  • Vokālā studija (3-4 g.v.).
 • individuālās nodarbības instrumenta spēlē un solodziedāšanā (no 7 gadu vecuma),
 • pieaugušo neformālā izglītība mākslā.

Iestādes darbību regulē Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, citi likumi un normatīvie akti, kā arī Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas NOLIKUMS