Dokumenti

Dalies ar šo:

LIELVĀRDES NOVADA MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS NOLIKUMS

LIELVĀRDES NOVADA MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

LIELVĀRDES NOVADA MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

LIELVĀRDES NOVADA MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS KĀRTĪBA PAR IZGLĪTOJAMO MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANU, IZGLĪTOJAMO PĀRCELŠANU NĀKAMAJĀ KLASĒ UN ATSKAITĪŠANU

PAR LNMMS SNIEGTAJIEM MAKSAS PAKALPOJUMIEM

LNMMS KĀRTĪBA PAR NEPIEDEROŠĀM PERSONĀM

LIELVĀRDES NOVADA MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2018 – 2021

LIELVĀRDES NOVADA MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS