infografika

Interešu izglītības audzēkņu koncerts

Dalies ar šo:

30. maijā Lielvārdes novada Mūzikas un mākslas skolā norisinājās Interešu izglītības programmas audzēkņu/dalībnieku koncerts. Koncerta  apmeklētājiem bija iespēja baudīt visdažādāko mūziku klavieru, akordeona, flautas, kokles un vokāla izpildījumā. Arī izpildītāju sastāvi bija visdažādākie- no solo priekšnesuma līdz ansambļiem, kā akordeonistu ansamblis un flautu kvartets. Pārsteidzoši liela bija arī dalībnieku vecuma amplitūda – no jaunākās 3-gadīgās koncerta dalībnieces, līdz solīda brieduma gadiem.

Paldies katram audzēknim, pedagogam par ieguldīto darbu un skaisto, interesanto koncertu!

infografika

Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas flautistes starp labākajiem Vidzemē

Dalies ar šo:

Katru gadu Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas skolām tiek rīkoti Valsts konkursi dažādās specialitātēs, šogad bija kārta pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu audzēkņiem. Konkursa pirmā kārta tiek īstenota katrā Latvijas mūzikas skolā un tajā piedalās visi attiecīgās specialitātes audzēkņi. Uz Valsts konkursa otro kārtu katrā vecuma grupā tiek izvirzīti 1 – 2 labākie audzēkņi.

Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolu Valsts konkursa otrajā kārtā Vidzemes novadā pārstāvēja flautistes Patrīcija Linda Ločemele (I grupa, ped. Rūta Ābola, kcm. Marina Kravčenko) un Marija Kozule (III grupa, ped. Anita Rulle, kcm. Inese Medne), kā arī klarnetiste Unda Preimane (III grupa, ped. Maigonis Makars, kcm. Inese Medne). Valsts konkursa otrā kārta notika Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolā 16., 17. janvārī, tajā piedalījās labākie Vidzemes novada profesionālās ievirzes mūzikas skolu audzēkņi.

Konkursā spoži startēja mūsu flautistes Patrīcija Linda (II vieta) un Marija (III vieta) un tika izvirzītas uz Valsts konkursa finālu Rīgā, kurā piedalīsies visi Latvijas labākie jaunie mūziķi.

Patrīcija Linda ar skolotāju Rūtu Ābolu.
III vietas ieguvēja Marija.

Vēlam veiksmi meitenēm un izturību viņu skolotājām un koncertmeistarēm! Turēsim īkšķus!

infografika

Ģitāristu panākumi konkursā “Es un mūzika”

Dalies ar šo:

Sestdien, 21.aprīlī, apvienotais Ķeguma ģitārstudijas un Lielvārdes ģitārspēles ansamblis devās uz Latvijas Ģitārspēles ansambļu un solistu konkursu “Es un mūzika”, kurā ieguva I pakāpi (46,1 punkts)!

Paldies Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas ģitāristiem Patrīcijai Lielmanei, Ērmanim Circinam, Mārim Narutavičam, Eduardam Eglītim un Gustavam Tomsonam un viņu skolotājai Dacei Priedoliņai, mēs ar jums lepojamies!

Sagatavoja LNMMS lietvede Līga Bērziņa

infografika

Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas koklētāju ansamblis saņem ceļazīmi uz Dziesmu svētkiem

Dalies ar šo:

Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas koklētāju ansamblis (ped.Agnese Puriņa) ir vienīgais kokļu nozares pārstāvis Lielvārdes novadā. Līdzās citām amatiermākslas nozarēm (kori, deju kolektīvi, pūtēju orķestri u.c.), XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem gatavojas arī Lielvārdes koklētāji. Un, tāpat kā citām nozarēm, arī koklētājiem sava meistarība jāpierāda koprepertuāra pārbaudes skatēs, kura koklētājiem notika 14.aprīlī Kultūras Pilī “Ziemeļblāzma”, Rīgā.

Parādot skatē augstu tehnisko un māksliniecisko izpildījuma līmeni, par ko saņemts 1. pakāpes diploms, Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas koklētāju ansamblis izcīna vietu dalībai Kokļu mūzikas koncertā “Stīgo, brālīt! Stīgo, māsiņ!”, kas notiks 5.jūlijā pl.19.00 Dailes teātra Lielajā zālē.

Lepojamies ar mūsu jaunajiem koklētājiem: Asnati Vadzišu, Evitu Žuku, Anastasiju Nazarovu, Kristīni Keitu Vanagu, Dāvi Vecziediņu, Kristu Glīzdenieci un viņu skolotāju Agnesi Puriņu!

Lielvārde var!

 

Informāciju sagatavoja

Līga Bērziņa, LNMMS lietvede

infografika

Darbu Lielvārdes mūzikas skolas direktora amatā sāk Mārīte Puriņa

Dalies ar šo:

Mārītei Puriņai ir divas augstākas izglītības, trīs māģistra grādi, pedagoga speciaitāte. Savulaik strādājusi arī Lielvārdes un Jumpravas skolās kā pedagogs. Šobrīd skolā tiekot veikta attīstības stratēgijas izstrāde, apzinātas izglītības iestādes iespējas un līdz šim esošās problēmas. Tiek analizētas veidi kā pilnveidoties un paplašināties, piemēram, sekmējot starpatuisko sadarbību, kā arī paverot jaunus apvāršņus skolas audzēkņiem. Uzzināt vairāk “Darbu Lielvārdes mūzikas skolas direktora amatā sāk Mārīte Puriņa”