Skolas darba organizācija līdz 2019./2020.mācību gada beigām

Dalies ar šo:

SKOLAS BEIGŠANAS NOSLĒGUMA PĀRBAUDĪJUMU NORISE

Mūzika – pārbaudījumi notiks attālināti

Instrumenta spēle, dziedāšana – programmas izpildījums video formātā tiek iesūtīts specialitātes pedagogam, kurš to pārsūta nodaļas vadītājam. Abi pedagogi katrs novērtē un vienojas par kopīgu atzīmi. Kora klases audzēkņi programmu dzied ar ierakstītu pavadījumu, instrumentālisti spēlē bez pavadījuma.

Eksāmena programmas atskaņošanā atvieglojumi netiek piemēroti – visi skaņdarbi jāatskaņo no galvas un pilnā apmērā.

Solfedžo eksāmena norise – katrs audzēknis iedzied un iesūta konkrētu biļeti, ko nosūta pedagogs. Solfedžo eksāmenu vērtē priekšmeta pedagogs, vajadzības gadījumā konsultējoties ar nodaļas vadītāju.

Mūzikas literatūras eksāmena norise – katrs audzēknis izveido un iesūta prezentāciju par tēmu, ko nosūta pedagogs.  Mūzikas literatūras eksāmenu vērtē priekšmeta pedagogs, vajadzības gadījumā konsultējoties ar nodaļas vadītāju.

Citu priekšmetu (kolektīvā muzicēšana, vispārējās klavieres, diriģēšana) gala vērtējumu  izliek priekšemta pedagogs, pats nosakot pārbaudes veidu.

Māksla – pārbaudījumi notiks attālināti:

Visos mācību priekšmetos gala vērtējumi tiek izlikti uz atzīmju pamata.

Noslēguma darbs:

  • darba tapšanas procesu audzēknis fiksē fotogrāfijās un video;
  • audzēknis darba vadītājam iesniedz darba aprakstu – 1 lpp. A4 formātā datorrakstā;
  • audzēknis darba vadītājam iesniedz video vai audio ar 2-3 minūšu stāstījumu par savu noslēguma darbu;
  • atvieglojumi sakarā ar ārkārtas situāciju: darba noformējumu drīkst izstrādāt jebkurā datorprogrammā vai ar roku.

Šobrīd ir pilnīgi skaidrs, ka IZLAIDUMS ārkārtas situācijas dēļ paredzētajā datumā nenotiks. Tas varētu tikt pārcelts, piemēram, uz augusta beigām, bet par to vēl tiks lemts vēlāk.

MĀCĪBU GADA NOSLĒGUMA PĀRBAUDĪJUMI TIEM, KAS TIEK PĀRCELTI NĀKOŠAJĀ KLASĒ

Mūzika:

Katrā mācību priekšmetā, beidzot šo mācību gadu, jābūt pārbaudījumam.

Pārbaudījuma veidu nosaka pedagogs, vienojoties ar audzēkni (ieskaites stunda, pārbaudes darbs, video materiāla iesūtīšana u.tml.)

Pārbaudījumi notiek iepriekš darba plānā paredzētajos datumos. E-klases jaunumos tiks ielikts iepriekš apstiprinātais darba plāns aprīlim un maijam ar konkrētiem datumiem.

Māksla:

Visos mācību priekšmetos gala vērtējumi tiek izlikti uz atzīmju pamata.

1.-5.klases audzēkņiem mācības turpinās attālināti no 01.06.līdz 12.06., strādājot plenērā.

ATZĪMJU IZLIKŠANA E-KLASĒ UN LIECĪBU IZSNIEGŠANA

  • beidzējiem visas atzīmes izliek līdz 15.maijam (gan mūzikā, gan mākslā);
  • visiem pārējiem audzēkņiem II semestra un gada atzīmes izliek līdz 26.maijam (mūzikā) un līdz 29.maijam (mākslā);
  • liecības tiks izsniegtas elektroniski e-klasē (tās izsūtīs dir.vietnieki);
  • izdrukātas liecības (pēc pieprasījuma) varēs saņemt klātienē pēc ārkārtas situācijas beigām.

Jūnija sākumā paredzētā uzņemšana 1.klasē tiek pārcelta uz augusta beigām – konkrēta informācija tiks izziņota.