Mācību process LNMMS notiks attālināti

Dalies ar šo:

Mācību process LNMMS notiks attālināti!

 

Sākot no 2020. gada 23. marta gan mūzikas, gan mākslas programmās tiks organizēts mācību process attālināti ,t.i., audzēkņiem uzdos patstāvīgos darbus, kas veicami līdz noteiktam laikam, nodrošinot mācību plāna izpildi saskaņā ar mācību priekšmetu programmām.

Tāpēc mums ir ļoti svarīgi apzināt iespējamos komunikācijas kanālus ar izglītojamajiem (e-pasts, tālrunis, sociālie tīkli, e-platformas, izglītības iestādes tīmekļa vietne). To izdarīs ikkatrs pedagogs līdz 23.03.2020. Par veicamajiem mācību uzdevumiem informācija būs ievietota e-klases pastā un/vai audzēkņa e-klases dienasgrāmatā, kā arī tiks nodrošināti materiāli uzdotā darba izpildei un attālināta mācību procesa nodrošināšanai.

Mācību procesu attālināti katrs pedagogs organizēs individuāli. Informāciju par atgriezenisko saiti katrs pedagogs individuāli nodod audzēknim un/vai vecākiem.

Līdz 14.04. sagatavošanas klases audzēkņiem un interešu izglītības audzēkņiem (gan pulciņu, gan maksas) nodarbības atceltas.

Lūdzam vecākus atbalstīt bērnus attālinātajā mācību procesā, regulāri kontaktējoties ar pedagogiem un sekojot līdzi informācijai e-klasē.

Ja audzēknim nav pieejami nekādi komunikācijas rīki, kas varētu noderēt attālinātajās mācībās (e-pasts, tālrunis, sociālie tīkli, e-platformas, izglītības iestādes tīmekļa vietne), lūdzu sazinieties ar Inesi Medni (mūzikā), t.29265833, inesemedne@tvnet.lv un Ilzi Cābi (mākslā), t.28382834, ilze.cabe@inbox.lv .