infografika

Mācību process LNMMS notiks attālināti

Dalies ar šo:

Mācību process LNMMS notiks attālināti!

 

Sākot no 2020. gada 23. marta gan mūzikas, gan mākslas programmās tiks organizēts mācību process attālināti ,t.i., audzēkņiem uzdos patstāvīgos darbus, kas veicami līdz noteiktam laikam, nodrošinot mācību plāna izpildi saskaņā ar mācību priekšmetu programmām.

Tāpēc mums ir ļoti svarīgi apzināt iespējamos komunikācijas kanālus ar izglītojamajiem (e-pasts, tālrunis, sociālie tīkli, e-platformas, izglītības iestādes tīmekļa vietne). To izdarīs ikkatrs pedagogs līdz 23.03.2020. Par veicamajiem mācību uzdevumiem informācija būs ievietota e-klases pastā un/vai audzēkņa e-klases dienasgrāmatā, kā arī tiks nodrošināti materiāli uzdotā darba izpildei un attālināta mācību procesa nodrošināšanai.

Mācību procesu attālināti katrs pedagogs organizēs individuāli. Informāciju par atgriezenisko saiti katrs pedagogs individuāli nodod audzēknim un/vai vecākiem.

Līdz 14.04. sagatavošanas klases audzēkņiem un interešu izglītības audzēkņiem (gan pulciņu, gan maksas) nodarbības atceltas.

Lūdzam vecākus atbalstīt bērnus attālinātajā mācību procesā, regulāri kontaktējoties ar pedagogiem un sekojot līdzi informācijai e-klasē.

Ja audzēknim nav pieejami nekādi komunikācijas rīki, kas varētu noderēt attālinātajās mācībās (e-pasts, tālrunis, sociālie tīkli, e-platformas, izglītības iestādes tīmekļa vietne), lūdzu sazinieties ar Inesi Medni (mūzikā), t.29265833, inesemedne@tvnet.lv un Ilzi Cābi (mākslā), t.28382834, ilze.cabe@inbox.lv .

infografika

Lielvārdes akordeonisti gūst panākumus Valsts konkursa finālā

Dalies ar šo:

No 12. – 13. februārim Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā norisinājās Latvijas  profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības programmas “Taustiņinstrumentu spēle-Akordeona spēle” audzēkņu Valsts konkursa fināls.

Pēc II kārtas Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolā uz finālu tika izvirzīti trīs Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas audzēkņi. Labus rezultātus konkursā parādīja Rainers Ralfs Žukovskis un Jānis  Vingris. Savā vecuma grupā Rūdolfs Leitis ieguva godpilno III vietu! Lepojamies ar mūsu skolas akordeona spēles audzēkņiem skolotāju Intu Saulīti, paldies viņai par audzēkņu sagatavošanu konkursam! 

  

infografika

Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolā izskanējis I Starptautiskais konkurss Vispārējās klavierēs

Dalies ar šo:

Sestdien, 8.februārī, Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolā norisinājās I Lielvārdes Starptautiskais konkurss Vispārējās klavierēs, kas pulcēja bērnus un jauniešus ne tikai no visas Latvijas, bet arī no mūsu kaimiņvalsts – Lietuvas. 

Lielvārdi konkursā pārstāvēja seši audzēkņi – Emīlija Žukele, Liene Puriņa, Katrīna Leščinska, Ērika Amanda Linde, Airita Papāne un Rainers Silvestrs Kārkliņš. Skola ļoti lepojas ar saviem audzēkņiem, īpaši 2.vietas ieguvēju Emīliju Žukeli (ped. Māra Sirmā) un Atzinību ieguvējām Lieni Puriņu (ped. Inese Circina) un Katrīnu Leščinsku (ped. Vēsma Graudiņa)! 

Konkursa dalībnieku sniegumu piecās vecuma kategorijās vērtēja un analizēja konkursa žūrija – Sanita Glazenburga (Latvija), Gunta Trasune (Latvija) un Vilija Kneižiene (Lietuva), pedagogiem tika piedāvāta iespēja piedalīties Jeronima Kačinska Klaipēdas mūzikas skolas pedagoģes Vilijas Kneižienes sniegtajā meistarklasē un uzzināt kā Vispārējo klavieru priekšmetu pasniedz Lietuvā.

Mums ir liels prieks par katru talantīgo konkursa dalībnieku un viņu pedagogiem!

 

Konkursa dalībnieku rezultāti pieejami šeit.

infografika

Lielvārdes jaunie ģitāristi gūst panākumus konkursos

Dalies ar šo:

Pagājusī nedēļa Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem bijusi piepildīta un panākumiem bagāta – līdzīgi kā akordeonisti, arī mūzikas skolas ģitāristi veiksmīgi startējuši dažādos konkursos. 28.janvārī Cēsīs notika Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības programmas “Stīgu instrumentu spēle – Ģitāras spēle” audzēkņiem 2019./2020. mācību gada Valsts konkursa II kārta, kurā Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas 1.klases audzēknis Regnārs Cauņa ieguva 3. vietu (skolotājs Justs Liepiņš).  

29.janvārī Ogrē notikušajā Starpnovadu izglītības iestāžu mazo mūzikas kolektīvu konkursā piedalījās Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas interešu izglītības programmas “Gitāras pulciņš” audzēknis Ērmanis Circins. Viņa sniegumu žūrija novērtēja ar I pakāpes diplomu (skolotāja Dace Priedoliņa).

 Lepojamies ar savu audzēkņu un viņu pedagogu sasniegumiem!

infografika

Lielvārde lepojas ar saviem jaunajiem akordeonistiem

Dalies ar šo:

24.janvārī Cēsīs norisinājās Valsts konkursa II kārta Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle audzēkņiem 2019./2020.mācību gadā, kurā ar izciliem panākumiem startēja trīs Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas jaunie akordeonisti. Jaunie akordeonisti  sacentās sešas vecuma grupās. Rūdolfs Leitis I grupā ieguva 1.vietu, Jānis Vingris III grupā – 2.vietu, bet Rainers Ralfs Žukovskis – IV grupā 3.vietu. Sveicam laureātus un viņu izcilo skolotāju Intu Saulīti!

Visi trīs puiši  izvirzīti dalībai konkursa Finālā, kas norisināsies laikā no 12.līdz 13.februārim Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā. Vēlam veiksmi un turam īkšķus!


infografika

Pirmo reizi Lielvārdē notiks Starptautisks konkurss Vispārējās klavierēs

Dalies ar šo:

2020.gada 8.februārī Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolā notiks I Lielvārdes Starptautiskais konkurss Vispārējās klavierēs mūzikas skolu audzēkņiem. Konkursā piedalīsies 47 dalībnieki  no 18 dažādiem Latvijas novadiem un pilsētām un Lietuvas – PIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola, PIKC NMV Rīgas Doma kora skola, Pāvula Jurjāna mūzikas skola, Rīgas 3.mūzikas skola, Juglas Mūzikas skola, Augusta Dombrovska Mūzikas skola, Ogres Mūzikas skola, Ikšķiles mūzikas skola, Valmieras mūzikas skola, Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola, Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skola, Dobeles mūzikas skola, Smiltenes mūzikas skola, Valdemārpils Mūzikas un mākslas skola, Iecavas Mūzikas un mākslas skola, Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola, Amatas novada mūzikas un mākslas skola, Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skola un Jeronima Kačinska Klaipēdas Mūzikas skola.

Konkurss norisināsies 5 dažādās vecuma grupās no 7 līdz 16 gadu vecumam. To vērtēs žūrijas komisija: Sanita Glazenburga, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas lektore, Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas pedagoģe, koncertmeistare, Gunta Trasune, Ogres Mūzikas skolas Taustriņinstrumentu nodaļas vadītāja, Vilija Kneižiene, Jeronima Kačinska Klaipēdas Mūzikas skolas Klavieru nodaļas vadītāja.

Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skola konkurus Vispārējās klavierēs organizē kopš 2017.gada. Sākotnēji tas norisinājies kā Vidzemes novada mūzikas un mākslas skolu audzēkņu konkurss, kurā vēlākos gados piedalījušies dalībnieki arī no citiem Latvijas novadiem.

Informāciju sagataovoja Mārīte Puriņa, Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas direktore

infografika

Mākslas nodaļas semestra noslēgums

Dalies ar šo:

Mēs – Lielvārdes novada MMS mākslas nodaļas 30 audzēkņi ar augstākajiem mācību sasniegumiem un viņu skolotāji, 17.12.2019 devāmies ekskursijā uz Rīgu. Apmeklējām mākslas galeriju Daugava, kur apskatījām mākslinieces Ilzes Avotiņas gleznu izstādi Vidusjūras krāsa. Izbaudījām Latvijas Mākslas akadēmijas gaisotni gan izjūtot krāsu smaržas burvību, gan apskatot studentu darbus  Jaunmarkā.  Ziemassvētku gaisotni baudījām arī Krasta centrā  Lido un Vecrīgā – Doma laukumā. Izstaigājām tirdziņu, priecājāmies par skaistajām eglēm, gaismiņām, Ziemassvētku melodijām un jautro cilvēku čalošanu visapkārt. Svinīgi izdalījām liecības un pateicības par labām un teicamām sekmēm.

 Noslēgumā apmeklējām arī stikla studiju, un katram bija iespēja noziedot labdarības maratona “Dod pieci” mērķu piepildīšanai.

Skaisti, mīļi un vērtīgi noslēdzām šo mācību semestri!

Lai mums visiem izdevies Jaunais gads!