infografika

Absolventiem, vecākiem, skolotājiem

Dalies ar šo:

Cienījamie absolventi, vecāki, kolēģi!

Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas IZLAIDUMS tiek plānots 29.AUGUSTĀ, ja to pieļaus valsts noteiktie pulcēšanās ierobežojumi.

Tie absolventi, kuri vēlas saņemt savu apliecību par profesionālās ievirzes izglītību ātrāk, to varēs saņemt no 25.maija LNMMS, Dravnieku ielā 8, katru darba dienu laikā no plkst.10.00 – 14.00, iepriekš piesakoties pie skolas lietvedes Līgas Bērziņas pa tālr.27732170.

infografika

Skolas darba organizācija līdz 2019./2020.mācību gada beigām

Dalies ar šo:

SKOLAS BEIGŠANAS NOSLĒGUMA PĀRBAUDĪJUMU NORISE

Mūzika – pārbaudījumi notiks attālināti

Instrumenta spēle, dziedāšana – programmas izpildījums video formātā tiek iesūtīts specialitātes pedagogam, kurš to pārsūta nodaļas vadītājam. Abi pedagogi katrs novērtē un vienojas par kopīgu atzīmi. Kora klases audzēkņi programmu dzied ar ierakstītu pavadījumu, instrumentālisti spēlē bez pavadījuma.

Eksāmena programmas atskaņošanā atvieglojumi netiek piemēroti – visi skaņdarbi jāatskaņo no galvas un pilnā apmērā.

Solfedžo eksāmena norise – katrs audzēknis iedzied un iesūta konkrētu biļeti, ko nosūta pedagogs. Solfedžo eksāmenu vērtē priekšmeta pedagogs, vajadzības gadījumā konsultējoties ar nodaļas vadītāju.

Mūzikas literatūras eksāmena norise – katrs audzēknis izveido un iesūta prezentāciju par tēmu, ko nosūta pedagogs.  Mūzikas literatūras eksāmenu vērtē priekšmeta pedagogs, vajadzības gadījumā konsultējoties ar nodaļas vadītāju.

Citu priekšmetu (kolektīvā muzicēšana, vispārējās klavieres, diriģēšana) gala vērtējumu  izliek priekšemta pedagogs, pats nosakot pārbaudes veidu.

Māksla – pārbaudījumi notiks attālināti:

Visos mācību priekšmetos gala vērtējumi tiek izlikti uz atzīmju pamata.

Noslēguma darbs:

  • darba tapšanas procesu audzēknis fiksē fotogrāfijās un video;
  • audzēknis darba vadītājam iesniedz darba aprakstu – 1 lpp. A4 formātā datorrakstā;
  • audzēknis darba vadītājam iesniedz video vai audio ar 2-3 minūšu stāstījumu par savu noslēguma darbu;
  • atvieglojumi sakarā ar ārkārtas situāciju: darba noformējumu drīkst izstrādāt jebkurā datorprogrammā vai ar roku.

Šobrīd ir pilnīgi skaidrs, ka IZLAIDUMS ārkārtas situācijas dēļ paredzētajā datumā nenotiks. Tas varētu tikt pārcelts, piemēram, uz augusta beigām, bet par to vēl tiks lemts vēlāk.

MĀCĪBU GADA NOSLĒGUMA PĀRBAUDĪJUMI TIEM, KAS TIEK PĀRCELTI NĀKOŠAJĀ KLASĒ

Mūzika:

Katrā mācību priekšmetā, beidzot šo mācību gadu, jābūt pārbaudījumam.

Pārbaudījuma veidu nosaka pedagogs, vienojoties ar audzēkni (ieskaites stunda, pārbaudes darbs, video materiāla iesūtīšana u.tml.)

Pārbaudījumi notiek iepriekš darba plānā paredzētajos datumos. E-klases jaunumos tiks ielikts iepriekš apstiprinātais darba plāns aprīlim un maijam ar konkrētiem datumiem.

Māksla:

Visos mācību priekšmetos gala vērtējumi tiek izlikti uz atzīmju pamata.

1.-5.klases audzēkņiem mācības turpinās attālināti no 01.06.līdz 12.06., strādājot plenērā.

ATZĪMJU IZLIKŠANA E-KLASĒ UN LIECĪBU IZSNIEGŠANA

  • beidzējiem visas atzīmes izliek līdz 15.maijam (gan mūzikā, gan mākslā);
  • visiem pārējiem audzēkņiem II semestra un gada atzīmes izliek līdz 26.maijam (mūzikā) un līdz 29.maijam (mākslā);
  • liecības tiks izsniegtas elektroniski e-klasē (tās izsūtīs dir.vietnieki);
  • izdrukātas liecības (pēc pieprasījuma) varēs saņemt klātienē pēc ārkārtas situācijas beigām.

Jūnija sākumā paredzētā uzņemšana 1.klasē tiek pārcelta uz augusta beigām – konkrēta informācija tiks izziņota.

infografika

Mācību process LNMMS notiks attālināti

Dalies ar šo:

Mācību process LNMMS notiks attālināti!

 

Sākot no 2020. gada 23. marta gan mūzikas, gan mākslas programmās tiks organizēts mācību process attālināti ,t.i., audzēkņiem uzdos patstāvīgos darbus, kas veicami līdz noteiktam laikam, nodrošinot mācību plāna izpildi saskaņā ar mācību priekšmetu programmām.

Tāpēc mums ir ļoti svarīgi apzināt iespējamos komunikācijas kanālus ar izglītojamajiem (e-pasts, tālrunis, sociālie tīkli, e-platformas, izglītības iestādes tīmekļa vietne). To izdarīs ikkatrs pedagogs līdz 23.03.2020. Par veicamajiem mācību uzdevumiem informācija būs ievietota e-klases pastā un/vai audzēkņa e-klases dienasgrāmatā, kā arī tiks nodrošināti materiāli uzdotā darba izpildei un attālināta mācību procesa nodrošināšanai.

Mācību procesu attālināti katrs pedagogs organizēs individuāli. Informāciju par atgriezenisko saiti katrs pedagogs individuāli nodod audzēknim un/vai vecākiem.

Līdz 14.04. sagatavošanas klases audzēkņiem un interešu izglītības audzēkņiem (gan pulciņu, gan maksas) nodarbības atceltas.

Lūdzam vecākus atbalstīt bērnus attālinātajā mācību procesā, regulāri kontaktējoties ar pedagogiem un sekojot līdzi informācijai e-klasē.

Ja audzēknim nav pieejami nekādi komunikācijas rīki, kas varētu noderēt attālinātajās mācībās (e-pasts, tālrunis, sociālie tīkli, e-platformas, izglītības iestādes tīmekļa vietne), lūdzu sazinieties ar Inesi Medni (mūzikā), t.29265833, inesemedne@tvnet.lv un Ilzi Cābi (mākslā), t.28382834, ilze.cabe@inbox.lv .

infografika

Lielvārdes akordeonisti gūst panākumus Valsts konkursa finālā

Dalies ar šo:

No 12. – 13. februārim Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā norisinājās Latvijas  profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības programmas “Taustiņinstrumentu spēle-Akordeona spēle” audzēkņu Valsts konkursa fināls.

Pēc II kārtas Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolā uz finālu tika izvirzīti trīs Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas audzēkņi. Labus rezultātus konkursā parādīja Rainers Ralfs Žukovskis un Jānis  Vingris. Savā vecuma grupā Rūdolfs Leitis ieguva godpilno III vietu! Lepojamies ar mūsu skolas akordeona spēles audzēkņiem skolotāju Intu Saulīti, paldies viņai par audzēkņu sagatavošanu konkursam! 

  

infografika

Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolā izskanējis I Starptautiskais konkurss Vispārējās klavierēs

Dalies ar šo:

Sestdien, 8.februārī, Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolā norisinājās I Lielvārdes Starptautiskais konkurss Vispārējās klavierēs, kas pulcēja bērnus un jauniešus ne tikai no visas Latvijas, bet arī no mūsu kaimiņvalsts – Lietuvas. 

Lielvārdi konkursā pārstāvēja seši audzēkņi – Emīlija Žukele, Liene Puriņa, Katrīna Leščinska, Ērika Amanda Linde, Airita Papāne un Rainers Silvestrs Kārkliņš. Skola ļoti lepojas ar saviem audzēkņiem, īpaši 2.vietas ieguvēju Emīliju Žukeli (ped. Māra Sirmā) un Atzinību ieguvējām Lieni Puriņu (ped. Inese Circina) un Katrīnu Leščinsku (ped. Vēsma Graudiņa)! 

Konkursa dalībnieku sniegumu piecās vecuma kategorijās vērtēja un analizēja konkursa žūrija – Sanita Glazenburga (Latvija), Gunta Trasune (Latvija) un Vilija Kneižiene (Lietuva), pedagogiem tika piedāvāta iespēja piedalīties Jeronima Kačinska Klaipēdas mūzikas skolas pedagoģes Vilijas Kneižienes sniegtajā meistarklasē un uzzināt kā Vispārējo klavieru priekšmetu pasniedz Lietuvā.

Mums ir liels prieks par katru talantīgo konkursa dalībnieku un viņu pedagogiem!

 

Konkursa dalībnieku rezultāti pieejami šeit.

infografika

Lielvārdes jaunie ģitāristi gūst panākumus konkursos

Dalies ar šo:

Pagājusī nedēļa Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem bijusi piepildīta un panākumiem bagāta – līdzīgi kā akordeonisti, arī mūzikas skolas ģitāristi veiksmīgi startējuši dažādos konkursos. 28.janvārī Cēsīs notika Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības programmas “Stīgu instrumentu spēle – Ģitāras spēle” audzēkņiem 2019./2020. mācību gada Valsts konkursa II kārta, kurā Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas 1.klases audzēknis Regnārs Cauņa ieguva 3. vietu (skolotājs Justs Liepiņš).  

29.janvārī Ogrē notikušajā Starpnovadu izglītības iestāžu mazo mūzikas kolektīvu konkursā piedalījās Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas interešu izglītības programmas “Gitāras pulciņš” audzēknis Ērmanis Circins. Viņa sniegumu žūrija novērtēja ar I pakāpes diplomu (skolotāja Dace Priedoliņa).

 Lepojamies ar savu audzēkņu un viņu pedagogu sasniegumiem!

infografika

Lielvārde lepojas ar saviem jaunajiem akordeonistiem

Dalies ar šo:

24.janvārī Cēsīs norisinājās Valsts konkursa II kārta Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle audzēkņiem 2019./2020.mācību gadā, kurā ar izciliem panākumiem startēja trīs Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas jaunie akordeonisti. Jaunie akordeonisti  sacentās sešas vecuma grupās. Rūdolfs Leitis I grupā ieguva 1.vietu, Jānis Vingris III grupā – 2.vietu, bet Rainers Ralfs Žukovskis – IV grupā 3.vietu. Sveicam laureātus un viņu izcilo skolotāju Intu Saulīti!

Visi trīs puiši  izvirzīti dalībai konkursa Finālā, kas norisināsies laikā no 12.līdz 13.februārim Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā. Vēlam veiksmi un turam īkšķus!


infografika

Pirmo reizi Lielvārdē notiks Starptautisks konkurss Vispārējās klavierēs

Dalies ar šo:

2020.gada 8.februārī Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolā notiks I Lielvārdes Starptautiskais konkurss Vispārējās klavierēs mūzikas skolu audzēkņiem. Konkursā piedalīsies 47 dalībnieki  no 18 dažādiem Latvijas novadiem un pilsētām un Lietuvas – PIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola, PIKC NMV Rīgas Doma kora skola, Pāvula Jurjāna mūzikas skola, Rīgas 3.mūzikas skola, Juglas Mūzikas skola, Augusta Dombrovska Mūzikas skola, Ogres Mūzikas skola, Ikšķiles mūzikas skola, Valmieras mūzikas skola, Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola, Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skola, Dobeles mūzikas skola, Smiltenes mūzikas skola, Valdemārpils Mūzikas un mākslas skola, Iecavas Mūzikas un mākslas skola, Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola, Amatas novada mūzikas un mākslas skola, Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skola un Jeronima Kačinska Klaipēdas Mūzikas skola.

Konkurss norisināsies 5 dažādās vecuma grupās no 7 līdz 16 gadu vecumam. To vērtēs žūrijas komisija: Sanita Glazenburga, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas lektore, Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas pedagoģe, koncertmeistare, Gunta Trasune, Ogres Mūzikas skolas Taustriņinstrumentu nodaļas vadītāja, Vilija Kneižiene, Jeronima Kačinska Klaipēdas Mūzikas skolas Klavieru nodaļas vadītāja.

Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skola konkurus Vispārējās klavierēs organizē kopš 2017.gada. Sākotnēji tas norisinājies kā Vidzemes novada mūzikas un mākslas skolu audzēkņu konkurss, kurā vēlākos gados piedalījušies dalībnieki arī no citiem Latvijas novadiem.

Informāciju sagataovoja Mārīte Puriņa, Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas direktore